VI  GE  FR  EN

Menu:

 

I. Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu Việt Nam:

1. Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu TK/HC/GTH dạng PDF hoặc dạng DOC và Sơ yếu lý lịch theo mẫu 01/LS dạng PDF hoặc dạng DOC;

2. 02 ảnh mới chụp, cỡ 4 x 6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính, phông nền màu trắng (Tham khảo hướng dẫn về ảnh hộ chiếu tại đây);

3. Giấy tờ chứng minh người đề nghị cấp hộ chiếu còn mang quốc tịch Việt Nam (hộ chiếu hoặc chứng minh thư Việt Nam hoặc các giấy tờ khác do cơ quan quản lý có thẩm quyền của Việt Nam cấp còn giá trị, có ghi đầy đủ yếu tố nhân thân và ảnh. Yếu tố nhân thân của một người bao gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, quốc tịch của người đó (khai sinh, thẻ cử tri, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký công dân và đăng ký giữ quốc tịch có xác nhận của Đại sứ quán Việt Nam, v.v.);

4. Sao các giấy phép, thẻ lưu trú hoặc chứng minh thư (Ausweis) của nước sở tại;

5. Lệ phí (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng). Trường hợp chuyển khoản, đề nghị gửi cùng hồ sơ một xác nhận đã chuyển tiền của ngân hàng;

6. Một bì thư dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ người nhận nếu hộ chiếu được yêu cầu gửi bảo đảm qua bưu điện.

Lưu ý :

- Đại Sứ quán chấp nhận trả hồ sơ gửi qua đường thư bảo đảm (theo hệ thống bưu điện của Thụy Sỹ) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quý khách, tuy nhiên bảo lưu quyền của mình, không chịu trách nhiệm về các rủi ro vận chuyển đối với các thư từ và giấy tờ cá nhân của quý vị.

II. Hồ sơ đề nghị đổi hộ chiếu do sắp hết hạn, quá hạn hoặc hỏng:

1. Hộ chiếu gốc;

2. Tờ khai theo mẫu TK/HC/GTH (trường hợp Hộ chiếu cũ không do Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sỹ cấp, người đề nghị khai bổ sung sơ yếu lý lịch mẫu 01/LS;

3. 02 ảnh mới chụp, cỡ 4 x 6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính, phông nền màu trắng;

4. Sao giấy phép hoặc thẻ lưu trú của sở tại;

5. Lệ phí (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng). Trường hợp chuyển khoản, đề nghị gửi cùng hồ sơ một xác nhận đã chuyển tiền của ngân hàng;

6. Một bì thư ghi rõ địa chỉ người nhận nếu hộ chiếu được yêu cầu gửi bảo đảm qua bưu điện.

III. Hồ sơ đề nghị cấp lại hộ chiếu do bị mất:

1. Tờ khai theo mẫu TK/HC/GTH;

2. Bản xác nhận của cảnh sát sở tại về việc khai báo mất hộ chiếu;

3. 02 ảnh mới chụp, cỡ 4 x 6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền màu trắng;

4. Sao giấy phép hoặc thẻ lưu trú của sở tại;

5. Lệ phí (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng). Trường hợp chuyển khoản, đề nghị gửi cùng hồ sơ một xác nhận đã chuyển tiền của ngân hàng;

6. Một bì thư ghi rõ địa chỉ người nhận nếu hộ chiếu được yêu cầu gửi bảo đảm qua bưu điện.

IV. Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu :

1. Hộ chiếu gốc;

2. Tờ khai theo mẫu TK/HC/GTH  (lưu ý ghi rõ nội dung đề nghị  ở mục 12);

3. Trường hợp ghi chú tên sau kết hôn, đề nghị bổ sung Giấy đăng ký kết hôn và giấy ghi chú đổi tên của Phòng hộ tịch sở tại.

4. Lệ phí (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng). Trường hợp chuyển khoản, đề nghị gửi cùng hồ sơ một xác nhận đã chuyển tiền của ngân hàng;

5. Một bì thư ghi rõ địa chỉ người nhận nếu hộ chiếu được yêu cầu gửi bảo đảm qua bưu điện.

Lưu ý :

Người được cấp hộ chiếu Việt Nam cần sử dụng hộ chiếu theo đúng quy định hiện hành. Hộ chiếu sẽ bị thu hồi hoặc bị hủy giá trị sử dụng nếu việc sử dụng hộ chiếu ảnh hưởng đến uy tín và an ninh của Việt Nam.